Apple iOS aplikácie

Apple iOS aplikácie

Aplikácie pre mobilné telefóny spoločnosti Apple patria k jedným z marketingových nástrojov komunikácie s Vašimi čitateľmi, návštevníkmi alebo odberateľmi tovarov a služieb. iOS a tvorba mobilných aplikácií pre iPhone, iPad je najvyššou úrovňou, ako sa dostať k Vašim zákazníkom priamo do ich mobilných zariadení a mobilné aplikácie tak poskytujú možnosti oslovenia zákazníkov v podstate kdekoľvek a kedykoľvek.

Systém spoločnosti Apple je uzavretý, preto sa považuje za pomerne bezpečný a účelný, čím sa radí na druhé miesto vo frekvencii celosvetového podielu používania operačných systémov na inteligentných, mobilných zariadeniach ako sú smartfóny alebo tablety.

Tvorba aplikácií pre operačný systém iOS z našej dielne obsahuje niekoľko základných krokov. Dôležitým počiatočným krokom pri vytvorení mobilnej aplikácie pre operačný systém iOS na mobilné zariadenia je analýza Vašich potrieb a cieľov.

Nasleduje samotný návrh mobilnej aplikácie a vytvorenie jej dizajnu. Nasleduje nasadenie aplikácie do praxe a samotné testovanie na niekoľkých zariadeniach z dielne spoločnosti Apple.

Po dokonalom otestovaní a „vychytaní” nedostatkov je mobilná aplikácia sprístupnená pre verejnosť, no súčasťou spolupráce je aj jej aktualizácia a prispôsobovanie ďalším požiadavkám zákazníka a ďalšie konzultácie.

Ochotne Vám poradíme pri výbere aplikácie a naprogramujeme vám ju na mieru, podľa vlastných predstáv. V tomto smere zabezpečíme:

  • analýzu
  • návrh aplikácie
  • design
  • implementáciu
  • testovanie
  • zverejnenie v App Store
  • údržbu aplikácie

Počas vypracovania vášho projektu vám budeme poskytovať pravidelné informácie o priebehu vývoja vašej mobilnej aplikácie.