PPC

PPC

Názov projektu

Klient

E-mailová adresa

Telefónne číslo

Vypracoval (meno a priezvisko)

Kontaktné údaje na osobu zodpovednú za komunikáciu na sociálnych sieťach

Názov Vašej spoločnosti, webová adresa

Aké aktivity vykonávate na internete?

(PPC, SEO, content marketing, správa sociálnych sietí, email marketing)

Meriate návštevnosť Vašej webovej stránky, internetového obchodu?

Aký nástroj na meranie používate?

Máte na Vašom IT riešení nastavené meranie konverzií?

Aký cieľ chcete reklamou dosiahnuť?

(Zvýšenie návštevnosti? Zvýšenie predaja? Zvýšenie povedomia o značke?)

Definujte Vašu konkurenciu

(Zadajte názov aspoň 3 spoločností + URL adresu)

Kto je Vaša cieľová skupina?

Popíšte Vášho ideálneho zákazníka, zákaznícku skupinu.

Popíšte demografické údaje Vaše cieľovej skupiny.

(Napríklad: Ženy, vek 18 – 36, slobodné, otvorené, akčné)

Ako Vašu značku vníma Vaša cieľová skupina?

Aké sú konkurenčné výhody vašej spoločnosti?

Ako sa odlišujete? Cenou? Kvalitou produktu?

Aké sú Vaše top produkty?

V ktorom období sa vaše produkty predávajú najviac a v ktorom najmenej?

Mali ste v minulosti spustené reklamné kampane v Google AdWords, Facebook, alebo inej reklamnej sieti?

Aký typ reklamnej kampane máte záujem spustiť?

(Textová? Bannerová? Video kampaň?)

Aké kľúčové slová najlepšie definujú Vaše produkty, Vašu ponuku?

(Zadajte top 10 kľúčových slov. Rozdeľte ich do tematických skupín podľa produkt)

Aký je Váš rozpočet pre tento projekt?