Social media

Social media

Názov projektu

Klient

E-mailová adresa

Telefónne číslo

Vypracoval

(meno a priezvisko)


Kontaktné údaje na osobu zodpovednú za komunikáciu na sociálnych sieťach

Uveďte základné informácie o Vašej značke

(Filozofia, misia Vašej značky, dôležité miľníky)

Kto je Vaša cieľová skupina?

(Popíšte ideálneho zákazníka, cieľovú skupinu zákazníkov)

Popíšte oblasť v ktorej pôsobíte

Popíšte komunikáciu Vašej spoločnosti

(Ako komunikujete online? Offline? Realizujete eventy?)

Aké komunikačné kanály využívate?

(Napríklad: Print, billboard, rollup...)

Kto je Vaša konkurencia?

(Vymenujte aspoň 3 spoločnosti, ktoré sa radia do Vašej konkurencie.
Uveďte webové stránky konkurencie)

Aká je Vaša konkurenčná výhoda?

(Napríklad: služby, cena, kvalita)

Vymenujte konkurenčné výhody Vašich produktov?

Máte v súčasnosti vytvorenú stránku na sociálnych sieťach?

(Ak áno zadajte názov, URL adresu Vašej stránky)

Aké aktivity na sociálnych sieťach ste vytvárali?

(Súťaže, eventy, skupiny)

Čo očakávate od komunikácie na sociálnych sieťach?

Aké informácie chcete Vašej cieľovej skupine na soc. sieťach odovzdať?

Napíšte názov značky, ktorej stránka na sociálnych sieťach sa Vám najviac páči?

Aký počet postov mesačne by ste mali záujem publikovať?

Navrhnite 3 témy na vytvorenie postu pre vašu sociálnu sieť.

Čo by mala Vaša komunikácia na sociálnej sieti obsahovať?

A naopak čomu by sa mala vyhýbať?

Aký je Váš mesačný rozpočet na správu sociálnych médií?