CRM systémy

Komplexný informačný systém

Nástroj, ktorý slúži marketingovým a obchodným oddeleniam

CRM systémy (Customer Relationship Management) sú systémy pre riadenie vzťahov so zákazníkmi. Ide vlastne o informačný systém, ktorý ako praktický nástroj slúži marketingovým a obchodným oddeleniam. CRM systémy sú určené napr. na evidenciu klientov a zákaziek, štatistický reporting atď. Okrem toho dokážu vylepšiť a zjednodušiť komunikáciu so zákazníkom, vybavovanie požiadaviek a vďaka CRM systému dokážete mať lepší prehľad o tom, čo sa vo vašej firme deje. Môžete si každý deň skontrolovať kam boli vyvezené vaše produkty, koľko produktov predal ten zamestnanec a koľko tamten atď. Okrem toho nahradia zdĺhavé vyhľadávanie poznámok zo schôdzok, dôležitých informácií o zákazníkoch a príslušných dokumentoch. Je veľa vecí, čo CRM systémy dokážu.

Môžeme povedať, že CRM ponúka prístup ako identifikovať, získať a udržať si zákazníka. Dovoľuje organizáciám spravovať a zladiť interakcie so zákazníkom. CRM pomáha firmám zvýšiť hodnotu každej takej interakcie a tým teda dosiahnuť lepšie ekonomické výsledky. Tieto systémy získavajú a uchovávajú informácie o jednotlivých zákazníkoch a preto dodržiavajú zákon o ochrane osobných údajov. CRM systémy – softwarové riešenia ušetria firmám čas ale i skvalitnia a zefektívnia komunikáciu so zákazníkom.

CRM systémy sa skladajú z viacerých modulov, ktoré zabezpečujú celý marketingový a obchodný cyklus danej firmy. Každý modul obsahuje rôzne funkcionality, ktoré zabezpečujú a riadia jednotlivé úlohy a kroky daného cyklu.

Medzi základné moduly CRM systémov patrí:

  • Evidencia obchodných partnerov
  • Riadenie kontaktov
  • Správa obchodnej komunikácie so zákazníkmi, vrátane SMS a e-mailov
  • Manažovanie firmy
  • Marketing
  • Riadenie predaja
  • Služby zákazníka
  • Analýza a spravodajstvo

Spoločnosť BAJAN poskytuje CRM riešenia vo všetkých oblastiach. Zaoberáme sa vývojom a výrobou CRM informačných systémov na mieru a každej spoločnosti vytvoríme a prispôsobíme systém podľa odvetvia podnikania a podľa vlastných potrieb firmy.

Vytvorené CRM systémy vám dokážeme prepojiť aj s rôznymi účtovníckymi a ekonomickými informačnými systémami ako napr. Tangram, Oracle, Pohoda, Money S3,  atď.

Informačným systémom si zjednodušíte vaše podnikanie, znížite náklady a budete mať podrobný prehľad o fungovaní obchodu.