Newsletter ako efektívny nástroj marketingu

Newsletter ako efektívny nástroj marketingu
15. augusta 2017 Andrea Guzlejová

To, že sociálne média majú v dnešnej virtuálnej a online spoločnosti nenahraditeľné postavenie, už netreba hlbšie rozpitvávať. Umožňujú totiž ľuďom vymieňať svoje myšlienky a názory, spoločne preberať obsah stránok a nadväzovať nové kontakty. A čo je najpodstatnejšie, s ich pomocou to dokáže takmer každý jedinec na tomto svete bez ohľadu na lokalizáciu, vek, pohlavie, rasu či iné faktory. Presne to je voda na mlyn pre celosvetový marketing. I preto pomaly ale iste vymiera papierová forma prezentačných materiálov, reklám, letákov či iných foriem „retro“ spravodajstva. Čoraz efektívnejšie to nahrádzajú online novinky v podobe pravidelných newslettrov.

Čo je to vlastne newsletter?

Ďalšie anglické slovo, resp. ďalší jazykolam, ktorý pomaly ani neviete vysloviť, nie to aby ste ho začali používať. Ide o anglický termín označujúci elektronický spravodaj, pričom news sú novinky a letter je list. Spolu sa to číta „ňjusletr“. Tak. Teraz už aj to ovládate. Ale prečo by ste newsletter mali vlastne začať využívať? Pretože newsletter sa stal za veľmi krátku dobu jedným z najefektívnejších predajných a komunikačných nástrojov. Nahradil klasické tlačené letáky a má za úlohu čo najlepšie vysvetliť zákazníkom akciu, zľavu, nový produkt a priamo ich tak prepojiť či už s internetovou stránkou, alebo napríklad rovno s e-shopom. A čo je na tom najlepšie? Nemusíte byť „iba“ odberateľmi newslettrov. Vďaka niekoľkým on-line nástrojom si totiž na tvorbu online noviniek zvládne pekný newsletter vytvoriť naozaj každý.

Kyslá ryba opäť chutí!

Po úspešnom prerazení všetkých sociálnych sietí sa e-mailová forma komunikácie dostala do úzadia. Vďaka newslettrom však e-maily opäť vstali z mŕtvych a stali sa ďalším nástrojom priameho online marketingu. Nejedná sa o o fyzickú distribúciu, teda reálne letáky, ktoré dostanete od poštárky do schránky, ale o virtuálnu distribúciu. Newsletter chodí na pravidelnej báze tým zákazníkom, ktorí buď zámerne alebo aj nezámerne poskytli svoj e-mail konkrétnej spoločnosti. „Zavináče“ sa dajú získať pomocou rôznych prieskumov, internetovými obchodmi, zákazníckymi kartami, formulármi a predovšetkým zapísaním sa do odoberania noviniek.

ps: Kto by nevedel, čo znamená „kyslá ryba“, tu je vysvetlenie: e-mail = @ = zavináč = kyslá ryba 🙂

Desatoro úspešnosti online noviniek

Hlavným dôvodom, prečo spoločnosti milujú newslettre, sú predovšetkým nízke, resp. žiadne náklady, jednoduchá prezentácia, okamžité výsledky, udržanie stáleho kontaktu so svojimi zákazníkmi či zvýšenie celkového obratu. Pomocou newslettrov organizácie rozosielajú rôzne formy svojich reklám či poskytujúce služby. Môžu tam byť:

  • Letáky, novinky, cenníky, súťaže
  • Zaujímavé informácie
  • Prezentácie či konferencie
  • Nové funkcie služieb
  • Referencie
  • Portfólio zákazníkov
  • Public Relations, blogy, publikácie
  • Jedinečnosť, plusy, mínusy organizácie
  • Vyriešenie starších problémov
  • a pod.

Najdôležitejšie je, aby newsletter poskytoval užitočné a hlavne objektívne informácie! Iba tak totiž môže plniť marketingové ciele. V opačnom prípade sa ľudia z newslettra odhlásia a čo je najhoršie, nikomu ich ďalej neodporučia. Značka u nich nadobro stratí dôveru. Pokiaľ však zvolíte správne nastavenie newslettra a zákazníci si ho obľúbia, vaša spoločnosť dosiahne nevídaný progres.