Elektronický stavebný denník

Jednoduchá online aplikácia, ktorá umožňuje vytváranie kompletného stavebného denníka

#brainstorming

#logo

#web