Paralympijské hry Tokyo 2020

Letné paralympijské hry Tokio 2020 boli kvôli vírusu covid – 19 iné. Divácka pozornosť bola orientovaná hlavne na online svet. Ale keďže sme digitálna agentúra, táto situácia pre nás predstavovala nové možnosti, ako sprostredkovať najväčší športový sviatok divákom čo najlepšie.  

#social

 Kvôli pandémii koronavírusu mali diváci do areálu vstup zakázaný. Športovci tak boli odkázaní na podporu fanúšikov prostredníctvom sociálnych sietí. Za celé trvanie paraolympiády sa nám podarilo vytvoriť silnú komunitu ľudí, ktorí neúnavne podporovali slovenskú výpravu v krajine vychádzajúceho slnka. Aj napriek tomu, že je medzi Japonskom a Slovenskom veľký časový rozdiel, vďaka neúnavnej práci reportérov sme mali  informácie o výkonoch našich športovcov ihneď. 

#covers

Keďže je paraolympiáda najväčším športovým sviatkom, tak ste naše grafické výtvory mohli vidieť na Facebooku, YouTube alebo Instagrame.

#newsletter

Odberateľom prichádzali do e-mailových schránok farebné newslettere, ktoré im ukázali svet paraolympijského športu hlbšie. Zároveň boli informovaní o športových výsledkoch najnovších kampaniach. 

#web

Stránka Slovenského paralympijského výboru dostala počas paraolympiády poriadne zabrať, avšak jej  správu sme hravo zvládli. Okrem nahadzovania obsahu máme zásluhu aj na tvorbe web bannerov a ostatných grafických výtvorov. 

0000