Barbora Potočková

Barbora Potočková

social designer

Na sociálnom správnom mieste. Tvorí posty, newslettre, kľúčové vizuály a …

#stova #atana #galfy #slosmat #asas #ascensio

#social #design