Webová stránka

Webová stránka

Názov projektu

Klient

E-mailová adresa

Telefónne číslo

Vypracoval

(meno a priezvisko)


Zodpovedná osoba za schvaľovanie a komunikáciu

Jedná sa o novú web stránku alebo prerábku pôvodnej?
nová webová stránkaprerábka

Názov domény

Kedy by ste mali záujem stránku spustiť?

Kto je Vaša konkurencia?

Aká je vaša cieľová skupina?

Máte dizajn manuál?
ánonie

Budete požadovať tvorbu loga?
ánonie

Máte zakúpený hosting?
ánonie

Zaujal Vás vizuál nejakej web stránky?

Bude Vaša web stránka aj v inom jazyku ako v slovenskom? Ak áno uveďte v akom

S akými sociálnymi sieťami plánujete prepojiť vašu webovú stránku?
GoogleFacebookInstagramTwitter

Máte záujem o reklamu na daných sociálnych sieťach?
ánonie