Asas

#web #design

Spoločnosť ASAS pravidelne rozširuje nie len svoje služby ale aj obchodných partnerov. Poskytuje služby na špičkovej úrovni, preto sme pre nich pripravili web, ktorý na prvý pohľad evokuje profesionalitu a zodpovedného partnera. Design je zameraný na odbornosť a profesionalitu tak, aby ďalšia práca s logom i prvkami identity bola konzistentná a aby sa celá vizuálna identita časom nerozpadla v nesúrodých podobách tlačovín, bannerov a podobne.

0000