Ekoaspekt

Komplexné služby v oblasti životného prostredia

#web

Dodané logo Ekoaspekt od klienta nás naviedlo k použitiu komplementárnej farebnosti stránky. Rotujúci objekt v úvodnom slideri zobrazuje potrebu recyklácie a ochrany žiotného prostredia.