Evitro

Výnimočný kryštál pre špeciálne situácie | Made in UK

#web

Naša sklenená stránka zahraničného klienta sa nesie vo veľmi elegantnom duchu. Ako to, čím sa Evitro prezentuje, že každá životná udalosť si zaslúži mať špeciálne poháre, tak aj webka pre anglickú spoločnosť je zhotovená priamo na špeciálnu mieru. Špeci je možnosť gravírovania pohárov na všetky príležitosti. Ako váš gravír bude vyzerať, vidíte priamo na stránke, výberom fontu a vpisovaním textu do poľa.