Slovenský paralympijský výbor

#web

Keďže SPV už svoj oficiálny web má a našou úlohou bolo zviditeľniť kvalitu našich športovcov, dali sme hlavy dokopy a rozhodli sme sa vytvoriť microsite, ktorý obsahuje všetky infošky v skratke.

#social

Dalo by sa povedať, že šport má cieľovku úzko zašpecifikovanú. Paralympijský šport však nie, ten roztápa srdcia oveľa širšiemu publiku, ktoré sme si zobrali pod krídla a roztrúbili do sveta správu o tom, akých máme „makačov“.