The Race

#brainstorming

Celá idea už bola jasne daná. Našou úlohou bolo zhmotniť veľké plány a predpoklady do webu a reklamy.

#logo

Drobné grafické úpravy k myšlienke organizátora. Dôraz sme kládli na detail. Našim cieľom bolo, aby z loga vyžaroval adrenalín a drsnosť, ktorú reprezentuje.

#web

Keď už sme mali pripravený základ, prišiel na rad web. Ako ale „natlačiť“ všetky potrebné informácie do hrnca, tak aby z toho nebola kaša? Základné farby v spojitosti s jednoduchou textúrou vytvorili prekvapivo drsný efekt s našou vizuálnou identitou.

#social

Dostať do povedomia prvý ročník prekážkového behu je v našich končinách neľahká úloha. Rozhodili sme ale siete (hlavne tie sociálne) a doslova sme roztrúbili do sveta, čo sa chystá. A je nás počuť až za hranice.

0000