Stova

#brainstorming

Hľadáme priateľa. Pozn. pravého a tvorivého. Ako ho vytvoriť, aby bol uveriteľný? So Stovou ako klientom sme ho našli.

#web

Stova je hobbymarket na Spiši. Dlhoročný lokálny hráč však prerástol rozmer jednej prevádzky, a stal sa malou, ale familiárnou, a významnou sieťou. So svojím typickým retailovým biznisom bol dlhú dobu odkázaný najmä na odporúčania svojich zákazníkov a silnú tradíciu, ktorá sa začína ešte v časoch bývalej tehelne. Primárnou konkurenciou Stove sú veľkí hráči vo významných mestách (Liptovský Mikuláš, Poprad, Prešov, Košice), ale rovnako aj malé prevádzky, ktoré majú svoje stabilné okruhy zákazníkov.

#stratégia

Hlavnou úlohou pre komunikáciu však nie je vymedziť sa na konkurenčnom trhu, ale priniesť zmysluplnú a pozitívnu interpretáciu hodnôt značky. A teda, aj napriek silnejúcej nadnárodnej konkurencii, hľadáme blízkosť k ľuďom, vyjadrenie súnaležitosti s miestnou tradíciou a zázemím v regióne. Zodpovedá tomu osobný vzťah personálu k zákazníkom aj spôsob riešenia problémov. Stova sa stala najlepším priateľom pre dom a záhradu, má pochopenie a aktívne vyhľadáva súčinnosť, súdržnosť, hravosť, ľahkosť aj vtip – a potvrdzuje tým blízkosť a tak dlho budovanú dôveru. Napätie medzi dvoma pólmi pozicioningu (tvorivosť versus priateľstvo) vytvára dobrý priestor pre tvorbu kampaní.

#newsletter

Jediná podmienka, posielame e-mail, ktorý chceš otvoriť, pretože ti ho posiela priateľ.