85% ľudí prokrastinuje! Ako k nim nepatriť?

85% ľudí prokrastinuje! Ako k nim nepatriť?
15. septembra 2017 Roman Šipoš

Poznáš to aj ty. Máš pred sebou pomerne náročnú, resp. zdĺhavú úlohu, no tebe už len pri pomyslení na ňu začne zvierať žalúdok. Tak začneš robiť všetko možné, len nie to. Veľa času ti uniká medzi prstami. Nedokážeš rozpoznať, čo je v danej chvíli najdôležitejšie, a riešiš banality. Áno, aj ty prokrastinuješ!

Čo je to prokrastinácia?

Z latinského pro crastinus – na zajtrajšok, je označenie pre odkladanie dôležitých úloh. Pri­chá­dza k nám pri­ro­dzene. Určite to poznáš aj na sebe. Máš uro­biť niečo, čo ti príde nudné, nezau­jí­mavé, na čo potre­bu­ješ veľa času. Tvoja pri­ro­dzená reak­cia je pre­su­núť ju na neskôr, aby si sa mohol sústre­diť na veci, ktoré ti pri­ná­šajú zábavu. Ďalším dôsledkom je stres, pocit viny a vlastnej neschopnosti. Postihnutí sa často upokojujú a presviedčajú sami seba, že pod tlakom podávajú lepšie výkony. Hlavnou príčinou prokrastinácie je, že keď zistíš, koľko toho ešte je, začne sa vytrácať tvoja pozornosť.

Treba však podotknúť, že ide o psychickú záležitosť, na rozdiel od lenivosti, ktorá je fyzická. Vo všeobecnosti si ich ľudia častokrát mýlia alebo dokonca považujú za synonymum. Pri prokrastinování ale človek energiu stráca a získava pocit viny. Bez energie potom nie je schopný s dôležitými činnosťami začať a opäť začína prokrastinovať. Tým sa dostáva do začarovaného kruhu.

Niekde zatracovaná, inde velebená

Predpokladá sa, že prokrastinácia sa rozvíjala paralelne s vývojom ľudstva. Cicero, ako hlavný konzul Ríma, v jednej zo svojich rečí ju označil ako vlastnosť hodnú nenávisti. Približne 400 rokov skôr sa aj Thucydides zmienil o nej ako o najhoršej z osobnostných vlastností.

Prokrastinácia však nebola vždy vnímaná ako slabosť, v určitých prípadoch bola práve naopak interpretovaná ako vyčkávanie na správny moment a považovaná za múdry krok, pričom sa tento pozitívny smer zdôrazňuje najmä pri vojenských konfliktoch, kedy bolo odloženie rozhodnutia vnímané ako rozvážne a múdre. Dnes ide výhradne o chorobu modernej doby, ktorá sa vo veľkej miere vyskytuje v technicky rozvinutých spoločnostiach, vyžadujúcich presné dodržiavanie stanovených termínov.

Aj ty prokrastinuješ!

A to od rána do večera. Ešte v posteli posú­vaš budík, na záchode otvá­raš Face­book či Instagram, v práci si pre­čí­taš všetky spra­vo­daj­ské ser­very. Neprí­jemnú pra­covnú úlohu si nechá­vaš rad­šej na večer alebo tesne pred dead­li­nom. Doma potom odkla­dáš šport či zdravý životný štýl.

Sme gene­rá­cia prok­ras­ti­ná­cie. Týka sa to prakticky každého, kto je nútený organizovať si svoj čas sám a je zodpovedný za to, ako ho trávi, pričom ženy odkladajú svoje povinnosti menej ako muži. Doba, v ktorej žijeme, prokrastinácii čoraz viac nahráva. Naučiť sa s ňou bojovať je preto jednou z najdôležitejších schopností dnešného človeka.

Nie je vro­dená, ale nauči­teľná a odu­či­teľná

A to je super, pretože so sil­nej­šou vôľou menej prok­ras­ti­nu­jeme. Sme tiež spo­koj­nejší, máme lep­šie vzťahy aj výsledky v práci. Ak vieš, môžeš hneď z obývačky podnikať, písať knihy, skladať hudbu, viesť konferenciu na druhej strane planéty, zarábať, míňať peniaze. A čo neraz robí človek, z ktorého by mohol byť moderný Leonardo Da Vinci? Prokrastinuje. Mohol by si začať maľovať obraz. No teraz nemôžeš, pretože “kontroluješ” statusy na Facebooku. Mohol by si napísať nový článok na váš firemný či osobný web. Momentálne však pozeráš veľmi zábavné video. Mohol by si začať podnikať. Máš nápad aj prostriedky, ty ale namiesto toho stále prokrastinuješ.

„Prokrastinácia je ako kreditná karta. Je to všetko veľká zábava, kým vám nepríde účet.“ Christopher Parker

Chceš to zmeniť? Nech sa páči

Asi najdôležitejšie je uvedomiť si prokrastináciu. Vedieť pomenovať, že existuje nejaké odkladanie, odsúvanie. Ak vieš vypozorovať, že práve teraz prokrastinuješ, je to dobrý začiatok. Na úvod preto hľadaj spôsob, ako by si začal evidovať, čo práve teraz robíš. Ak sa vieš “pristihnúť pri čine”, je to ideálne. Potom už vieš ustriehnuť aj ďalšie:

Treba hlavne začať

Urob prvý krok, jednoducho začni, tým prelomíš počiatočnú bariéru, čo je mnohokrát to najťažšie. Napíš prvú vetu projektu, zavolaj prvému človeku zo zoznamu a pod.

Somariny na stole

Každý chce mať super office, ale pre­pl­nené pra­covné stoly, bohu­žiaľ, ponú­kajú veľa pries­toru na tvoje rozp­tý­le­nie. Ak to teda s pora­ze­ním prok­ras­ti­ná­cie mys­líš vážne, musíš si vytvo­riť pro­stre­die bez ruši­vých ele­men­tov.

Priorita č. 1

Stalo sa ti niekedy, že si si na celý deň naplánoval 5 úloh a splnil si všetky okrem tej najdôležitejšej? Určite áno. Je to normálne, človek si prirodzene vyberá ľahšiu cestu. Ale…

…ak je tvojim zvykom mať rozrobených viac činností naraz, odnauč sa to. Potom totiž často nebýva poriadne splnená ani jedna z úloh a navyše ti to zaberie ďaleko viac času, než plné sústredenie na jednu vec. Čokoľvek čo stihneš do 2 minút, ale urob hneď! Môže ti pomôcť diár alebo plánovací kalendár.

Potrebuješ sparingpartnera

Pri práci ti šéf vždy nedýcha na krk. Aj keď je určite radosť byť sám sebe pánom, má to aj svoju zápornú stránku. Možno máš partnera, kamaráta či známeho, ktorý má tiež problém s odkladaním. Môžeš sa začať kontrolovať a podporovať navzájom.

Orosená odmena

Jedným zo spôsobov, ako sa vymaniť zo začarovaného kruhu prokrastinácie, je odmeniť sa. Ale až po splnení úlohy alebo. Keď si hneď na začiatku povieš: „Kávu si dám až keď dopíšem prvú stranu práce“, vytvoril si si motiváciu, ktorá ťa poženie vpred.

Všetko je len na tebe!

Ľudia vinia za prokrastináciu predovšetkým sociálne siete ako Instagram, Youtube a pod. A mnohokrát to myslia úplne seriózne, že Facebook kradne ľuďom čas a je v tomto úplne najhorší. Pravda je však taká, že Facebook nikomu nič nekradne, ľudia si čas kradnú sami!

Tak teda dočítaj ešte tieto riadky, zober si z neho to najdôležitejšie a jednoducho zablokuj a polož ten mobil bokom. Hlavne pamätaj, že čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra, urob to pozajtra a máš dva dni voľno, už dávno neplatí! Čo môžeš urobiť dnes, totiž neodkladaj na zajtra, pričom hnev je to jediné, čo má zmysel odložiť na zajtra.