Dá sa filozofia využiť v social prostredí?

Dá sa filozofia využiť v social prostredí?
22. mája 2018 Jakub Špes

Pre mnohých je slovo filozofia iba prázdnym slovom, prežitkom a činnosťou, ktorej sa oddávajú ľudia večer s kamarátmi v bare pri pive, a nikdy sa im nedarí dôjsť k nijakému rozumnému záveru. Je to však naozaj tak? Je filozofia nepotrebná a v dnešnej, sociálnymi sieťami nabitej dobe, nepoužiteľná? Určite nie!

Postavenie filozofie v postmodernej spoločnosti

Filozofia je ťažko uchopiteľnou vedou, ťažko ju jednoznačne vysvetliť a ťažko ju rovnako chápať, a to je na nej také jedinečné. V prvom rade treba povedať, že filozofii sa v mnohom krivdí, hlavne v tom, či má alebo nemá využitie. Často sa stretávame s názorom, že filozofia je mŕtva veda. Je to však naozaj tak?

S filozofiou sa stretávame každý jeden deň, pretože filozofia, či chceme alebo nie, je súčasťou našich životov. Každý myslí, každému v hlave víri množstvo myšlienok a každý si nejako explikuje javy, ktoré sa objavili v jeho živote. Zaujímavé je hlavne to, že si tento fakt ani neuvedomujeme a odsudzujeme filozofiu, pričom ju aj napriek tomu dennodenne využívame.

Postmoderný pradedo

Z antickej filozofie vychádzajú takmer všetky vedy, či už hovoríme o humanitných, alebo technických vedách. Prví filozofi boli matematici, fyzici, umelci, rečníci a niekedy dokonca aj politici či vojenský vodcovia. O to viac je škoda, že sa dnešní vedci nehlásia k týmto koreňom a na filozofiu zanevreli. Ba dokonca s ňou zvádzajú „vedecké“ boje.

Antické mýty a legendy, Tálesova kružnica, Pytagorova veta, Newtonove gravitačné zákony, Herodotove dejiny, explikácie náboženstiev, sociálne a psychologické delenia a Maslowova pyramída potrieb, sú len niekoľkými výsledkami (proto)filozofickej práce. Tieto výsledky zasahujú do životov každého z nás, rovnako ako claimy, reklamné kampane, slogany či brandy/značky, obe tieto skupiny myšlienkových prác majú odlišnú úlohu no spoločný počiatok v myšlienke. Preto má filozofia bez žiadnych pochýb svoje miesto aj v postmoderne!

Filosocial?

Social sa bez kreatívy nezaobíde, rovnako ako sa kreatíva nestretne s úspechom, ak ju nevedie rozumný a premyslený social. Čo je teda úlohou social a kreatívy? Odovzdať také myšlienkové produkty, ktoré sa nebudú páčiť len mne, či mojej rodine, ale obrovskej mase ľudí. Práve kreatíva je to čo má úzke spojenie s filozofiou, pretože využíva filozofické nástroje na tvorbu myšlienok, claimov a ostatných myšlienkových produktov oddelenia social. Už vám to trochu dáva zmysel?

Filozofické aspekty v kreatíve

Kritické myslenie je pojmom, ktoré sa často nepočuje, avšak je veľmi dôležitou súčasťou filozofie, ktorá by sa mala využívať i v social prostredí. Jeho základom je odosobniť sa od myšlienky a zhodnotiť ju z viacerých uhlov pohľadu, zamyslieť sa a obohatiť ju, alebo na druhej strane, úplne ju zavrhnúť. To je úlohou kreatívy, vymyslieť a ponúknuť veci, ktoré zaujmú tisíce a tisíce ľudí.

Diskusia je ďalšou dôležitou filozofickou súčasťou kreatívy. Diskusia ponúka viac unikátnych nápadov a inšpirácií, musí mať však štruktúru, musí sa zapisovať a musí tvoriť celok nápadu. Filozofickú/social diskusiu odlišuje od tej barovej hlavne štruktúra a otvorenosť.

V neposlednom rade je dôležité inšpirovať sa v social prostredí i ďalšou súčasťou filozofie, a tou je riadenie sa momentálnymi pomermi, zvykmi v spoločnosti a ich jedinečnou interpretáciou. Nemá zmysel slepo utekať za trendom. Čo je však na pomeroch a zvykoch filozofické? Práve tá jedinečná interpretácia.

Z tohto jednoznačne vyplýva, že filozofia má svoj význam aj využitie v prostredí sociálnych médií či vzťahov. Alebo o tom ideme ďalej filozofovať?