Väčšie a úspešné podnikanie sa bez IT outsourcingu nezaobíde! Prečo?

Väčšie a úspešné podnikanie sa bez IT outsourcingu nezaobíde! Prečo?
31. augusta 2018 Patrik Boďo

Každá spoločnosť má svoj hlavný predmet podnikania. Niečo, čím sa firma prezentuje a prináša jej to primárny zdroj príjmov. Okrem toho musí, samozrejme, vykonávať aj vedľajšiu činnosť. Napríklad pre podporu hlavnej podnikateľskej činnosti. V dnešnom článku sa budeme venovať práve jej.

Podnikateľ by sa mal venovať podnikaniu

Dnes je často vedľajšou činnosťou mnohých spoločností správa informačných technológii. Jednoducho, doba si túto činnosť bezpodmienečne vyžaduje. Informačné technológie sa stali nenahraditeľnou zložkou každej spoločnosti, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť

Jeden z princípov úspechu hovorí, že je potrebné zamerať sa na jednu činnosť a investovať do nej všetku energiu. Vtedy sa vedia dosiahnuť relatívne rýchle výsledky. Akonáhle spoločnosť svoju energiu, čas a pozornosť delí na viacero činností, efektivita začína prudko klesať. A to nie je moc prospešné.

Načo outsourcing?

Bez počítačov, účtovníctva, komunikácie s úradmi a bankami si žiaden podnikateľ dnes nevie predstaviť fungovanie. Svet je preplnený informačnými technológiami. Nezaobídete sa bez mailovej komunikácie, web stránky, pričom stále nové mobilné aplikácie vás nútia sledovať nové trendy vo svete informatiky.

Pokiaľ vaše potreby prerastú úroveň jedného, dvoch PC, začínate uvažovať o ich prepojení, o zjednodušení a automatizovaní opakovaných činností a odrazu sa stretávate s pojmami ako inštalácia siete, infraštruktúra, server, operačný systém, databáza, ktoré sú vám cudzie.  Zistíte, že vám to zaberá priveľa času, ktorý by ste mohli venovať svojmu biznisu.

Riešením sa tak (skôr či neskôr) stane outsourcing. V našom prípade práve outsourcing informačných technológií. Ide o stále trendový a efektívny spôsob riešenia správy informačných technológii, ktorý váš biznis nebude spomaľovať, ale práve naopak.

IT Outsourcing vašu spoločnosť odbremení od zbytočných nákladov na:

 • Manažment oddelenia
 • Školenia a konzultačné služby
 • Mzdové náklady
 • Technológie a ich obnova
 • Ďalšie prevádzkové náklady (napríklad poistenie)

Zabezpečíme plynulý a bezpečný chod vašej firmy

Znižovanie nákladov ale nie je jedinou výhodou, prečo by sa mala spoločnosť rozhodnúť pre IT Outsourcing. Tiež ide o zabezpečenie kvality, pričom vy sa budete venovať hlavne svojej primárnej podnikateľskej činnosti. Spoločnosti, ktoré sa špecializujú na outsourcing, majú taktiež svoju hlavnú podnikateľskú činnosť, ktorú zabezpečujú profesionáli s odbornými znalosťami.

Samozrejme, práca v IT je vysoko nákladná v prípade, že očakávate vysokú efektivitu a kvalitu služieb. Preto je rozumné a niekedy nevyhnutné prehodnotiť vlastné možnosti. Jednoduchým rozhodnutím však môžete zabezpečiť efektívne využívanie vašich firemných zdrojov (ľudské zdroje aj finančné zdroje), šetrenie času, zefektívniť procesy a zabezpečiť trvalý rozvoj a vysokú kvalitu služieb v oblasti informačných technológii.

Pokiaľ zamestnávate ľudí interne, teda snažíte sa o insourcing, potenciál zamestnancov nemusíte až tak efektívne využiť. Môže sa stať, že časť pracovného času nie sú vyťažení alebo naopak nemáte odborníka na konkrétny problém a musíme to aj tak riešiť externe. Náklady outsourcingu oproti vlastnému zamestnancovi sa pohybujú na úrovni 25 až 50 %. 

Zhrňme si teda výhody IT Outsourcingu:

 • Znižovanie nákladov
 • Kvalitné služby v oblasti IT
 • Časová efektivita
 • Sústredenie sa na hlavnú podnikateľskú činnosť
 • Profesionálny prístup dodávateľa
 • a ďalšie…

IT outsourcing ale nie je pre každého. K tomuto riešeniu pristupujú v prvom rade spoločnosti, ktoré si uvedomujú svoje silné stránky a venujú jej celú svoju pozornosť a energiu. Vedia rozumne hospodáriť a uvedomujú si hodnotu profesionálneho prístupu. Presne takým sú aj u nás dvere dokorán otvorené. A ak máte záujem o viac informácií v oblasti outsourcingu, sme ochotní pre vás vykonať bezplatný audit vašej IT – techniky.

Zdroj: endy.sk, zpinformatika.sk, nextfuture.sk
Foto: istockphoto.com